Đôi nét về chính trị Nhật Bản không phải ai cũng biết

Chính trị Nhật Bản trong gần nửa thế kỷ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai rất ổn định, nhưng trong những năm gần đây lại có biến động rất lớn.

Ở bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi chút về các đảng phái chính trị hiện nay của Nhật Bản.

Theo Hiến pháp năm 1947, Nhật Bản theo chế độ quân chủ lập hiến kiểu Anh, trong đó.

Nhà Vua sẽ là biểu tượng của đất nước và sự thống nhất của dân tộc là nguyên thủ tượng trưng về mặt đối nội và đối ngoại của đất nước.

Nhà nước được tổ chức theo chế độ tam quyền phân lập. Có 3 cơ quan quyền lực độc lập, kiểm soát và hỗ trợ cho nhau.

  • Lập pháp gồm 2 viện là Thượng viện 252 ghế và Hạ viện 480 ghế.
  • Hành pháp: Nội các.
  • Tư pháp: Tòa án.

Hiện nay chính phủ Nhật Bản có 3 Đảng Dân chủ tự do (lớn nhất), Công minh và Bảo thủ.

Đảng Tự do Dân chủ (LDP)

Đảng được thành lập vào ngày 11/1955, là đảng bảo tư sản bảo thủ lớn nhất hiện nay, chiếm 233/480 ghế tại hạ viện, và 102/252 ghế tại Thượng viện. LDP cầm quyền liên tục từ năm 1955 – 1993 trong vòng 38 năm nhưng do mâu thuẫn nội bộ và bị phân liệt vào tháng 7/1993 LDP đã thất bại trong việc bầu cử và bị mất quyền lãnh đạo đất nước nhưng vẫn đứng đầu trong chính quyền.

Vào tháng 7/1998 trong cuộc bầu cử Thượng viện LDP tiếp tục bị thất bại nặng nề, ông Hashimoto buộc phải từ chức chủ tịch LDP và Quốc hội Nhật Bản đã bỏ phiếu bầu ông Keizo Obuchi làm thủ tướng tiếp theo. Sau khi ông Obuchi mất Yoshiro Mori đã trở thành thủ tướng kế nhiệm tiếp theo nhưng chỉ sau 1 năm cầm quyền đã làm uy tín của LDP giảm sút nguyên trọng, tỷ lệ ủng hộ đảng phái này xuống mức thấp nhất trong lịch sử 7%.

Đảng Dân chủ (JDP).

JDP được thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 1996, thành phần của Đảng chủ yếu là những nghị sĩ tách ra từ Đảng xã hội và Đảng Sakigake. Vào tháng 4/1998, Đảng Dân chủ đã sáp nhập thêm Tân đảng ái hữu và Liên hiệp cải cách dân chủ và trở thành đảng phái đối lập lớn nhất.

Với sự sáp nhập mới này, đảng Dân chủ mới hiện có 137 ghế tại Hạ Viện và 67 ghế tại Thượng viện du lịch Nhật Bản. Các nhà phân tích ở nước này cũng cho rằng việc ra đời của đảng đối lập mới trong đó có đảng Dân chủ đối lập trở thành đảng Dân chủ đối lập lớn nhất đóng vai trò trung tâm, là sự thách thức lớn đối với liên minh ba đảng cầm quyền hiện nay.

Đảng Công minh (Komei)

Komei được thành lập vào tháng 11/1964, vào năm 1998 các thế lực của đảng Komei cũ trong Tân đảng Hòa bình ở Hạ viện và Komei ở Thượng viện hợp nhất thành lập Đảng Komei mới.

Hiện tại, Đảng đã chiếm được 22 ghế tại Thượng viện và 31 ghế tại Hạ viện.

   >>> Xem thêm: Giao lưu trà đạo Nhật Bản gắn kết tình hữu nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *