Lần đầu du lịch Tokyo Nhật bản – nên tham quan các địa điểm nào (phần 2)

Mời du khách tiếp tục khám phá các địa điểm du lịch nổi bậc tại Tokyo Nhật Bản trong phần 2

 

9. Tokyo Dome City

Tokyo Dome City-nhật-bản

Tokyo Dome City-nhật-bản-1

Tokyo Dome City-nhật-bản-2

Tokyo Dome City-nhật-bản-2

 

10. Đền thờ Meiji

Đền thờ Meiji-tokyo-nhật-bản

Đền thờ Meiji-tokyo-nhật-bản-1

Đền thờ Meiji-tokyo-nhật-bản-2

Đền thờ Meiji-tokyo-nhật-bản-3

 

11. Công viên Yoyogi

Công viên Yoyogi-tokyo-nhật-bản-3

Yoyogi Park

Công viên Yoyogi-tokyo-nhật-bản

Công viên Yoyogi-tokyo-nhật-bản-5

 

12. Hoàng cung Tokyo

Hoàng cung Tokyo-nhật-bản

Hoàng cung Tokyo-nhật-bản-1

Hoàng cung Tokyo-nhật-bản-2

Hoàng cung Tokyo-nhật-bản-3

 

13. Công viên Ueno

Công viên Ueno-tokyo-nhật-bản

Công viên Ueno-tokyo-nhật-bản-1

Công viên Ueno-tokyo-nhật-bản-2

 

14. Đảo nhân tạo Odaiba

Đảo nhân tạo Odaiba-nhật-bản-1

 

15. Bảo tàng Edo-Tokyo